ÚVOD DO PRÁCE V MULTISMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN)

13. bře'18

Na školení získáte poznatky o teoretických, filozofických a historických východiscích Snoezelenu, o oblastech jeho využití, neurofyziologických východiscích, a stejně tak o možnostech uplatnění Snoezelenu v práci s vybranými cílovými skupinami.

Přihláška na školení

Název školení:

Úvod do práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen)

Pro koho je školení určeno:

Toto dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům. Určeno je osobám, které ještě nemají zkušenosti se Snoezelenem, pracují v zařízení s nově vytvořenou multisenzorickou místností, nebo v zařízení, které zvažuje zřízení multisenzorické místnosti, případně je v procesu budování a plánování místnosti.

Obsahová náplň školení:

Na kurzu získáte základní znalosti a praktické dovednosti potřebné pro využití koncepce Snoezelen. Dozvíte se o principech práce v MSP, filozofických, historických a neurofyziologických východiscích Snoezelenu. Osvojíte si základní poznatky o typech MSP, základních komponentech a pomůckách potřebných k podpoře smyslového vnímání, jednotlivých dovedností a relaxace. Budou probraty možnosti jejich využití a práce s nimi s ohledem na specifika uživatele (dítě, žáka, klienta) a oblast využití MSP. Osvojíte si znalosti potřebné k plánování a budování MSP.

Akreditace:

Kurz má akreditaci MPSV ČR a MŠMT ČR.

Cena školení: 3 800 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály. Oběd si hradí účastník sám.

Termín školení:  24.-25.05.2018

Rozsah školení: 16 hodin

Čas školení: od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 1597/48 142 00 Praha 4. Podívejte se, jak se sem dostanete.

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nebo obsahu školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 303 705 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * * 

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

  

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.