Jelikož je kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím sensa-shop.cz uzavřena na dálku, prostřednictvím internetového obchodu, jako Kupující - spotřebitel (nikoliv právnická nebo fyzická osoba, která koupila zboží za účelem podnikání) máte nárok na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Podobně jako v kamenném obchodě můžete zboží vyzkoušet a následně vrátit. Za vyzkoušení se ale nepovažuje používání zboží.

Zboží je třeba vrátit v neporušeném a úplném stavu, tak jak vám bylo doručeno. V případě, že nám zašlete zboží se sníženou hodnotou, jste povinni zaplatit náklady na opravu, která je potřebná k tomu, aby se zboží vrátilo do původního stavu.

Na zboží vyrobené na zakázku, tedy zboží, které bylo upravené nebo vytvořené podle specifických požadavků zákazníka, se zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy nevztahuje. Při takovém typu zboží od smlouvy odstoupit nemůžete.

POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  • Po dohodě s námi, prosím, pošlete kompletní zboží se všemi součástmi, včetně faktury, daňového nebo záručního listu a návodu na adresu skladu:

    3lobit, Račianska 71, 831 02  Bratislava, Slovensko

  • Zboží zasílejte prostřednictvím kurýra nebo jako poštovní zásilku. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

Po přijetí zboží vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení Oznámení o odstoupení od smlouvy, zašleme peníze za zboží včetně nákladů na poštovné na vámi uvedený bankovní účet.