Speciálně vybavená a navržená místnost pro stimulaci jednotlivých smyslů,
poskytující prostor pro aktivity na uplatnění terapie senzorické integrace.

   

SI miestnost logo

    

Místnost musí byt navržená tak, aby dítě mělo dostatek příležitostí pro hru a pohyb. Místnost a její vybavení ho musí motivovat k aktivitě a musí být pro něj tou správnou výzvou (ale při splnění  požadavku základní bezpečnosti).

Při tvoření a zařizování místnosti musíme brát ohled na tyto skutečnosti a požadavky:

 • Rozloha: Místnost pro senzorickou integraci by měla být dostatečně velká a měla by poskytovat dostatečný prostor pro fyzickou aktivitu dítěte.
 • Měkké prvky: Bezpečnost dítěte je velmi důležitá, a proto by místnost měla obsahovat měkké prvky, zejména na podlaze a na stěnách. Povrch podlahy může být celý měkký, nebo lze tyto měkké prvky odstranit, aby s v místnosti dalo pracovat s některými dalšími zařízeními (pojízdné desky). Měkký povrch je nutné mít pod závěsnými prvky (houpačky) nebo u pomůcek, kde dítě leze do výšky. Na bezpečnost by se mělo myslet také při instalaci závěsných prvků, jako jsou houpačky nebo lanové systémy. Musí být bezpečně upevněny. 
     
 • Závěsné prvky: Místnost pro senzorickou integraci obsahuje zejména pomůcky pro podporu vestibulárního, proprioceptivního a taktilního vnímání. Proto byste měli mít k dispozici alespoň dva různé závěsné prvky, jako jsou dva různé typy houpaček. Houpačky nebo jiné závěsné prvky vyžadují dostatek volného místa pro pohyb ve všech směrech včetně rotace, bez kolize nebo nárazu do zdi nebo jiného zařízení. 

 • Základní vybavení: Místnost by měla kromě houpaček obsahovat hlavně: pomůcky, na kterých můžete viset nebo po nich lézt, pojízdnou desku, trampolínu, různé taktilní materiály, velké vaky, žíněnky, zátěžové pomůcky, tunely, míčky různých velikostí a váhy. 

 • Volný prostor: Místnost by neměla být přeplněna pomůckami, měl by v ní být dostatečný prostor pro volný pohyb nebo hru. Jednotlivé pomůcky (včetně velkých komponentů jako jsou houpačky) by měla být k dispozici dítěti takovým způsobem, že pokud je potřebuje, může na ně sáhnout nebo ukázat a požádat o ně terapeuta.

 

Je místnost nevyhnutelná? Co když nemáme finance nebo prostor, abychom vybudovali místnost pro senzorickou integraci?

Pokud chcete použít senzorickou integraci jako ucelenou intervenci/terapii, takováto místnost je potřebná. Pokud není ve vašich prostorových nebo finančních možnostech mít samostatnou místnost pro senzorickou integraci, její prvky nebo senzorické strategie mohou být aplikovány i v běžném prostředí (třída, tělocvična, domácí prostředí). Tyto strategie jsou zvláště užitečné, pokud chcete eliminovat vysokou úroveň aktivity, nebo naopak zvýšit úroveň bdělosti u pasivních dětí. Osvědčily se jako účinné u dětí, které vyhledávají smyslové podněty a projevují se nepřiměřenou aktivitou nebo nestandardním chováním. Senzorické strategie nebo aktivity jsou prováděny podle individuálních potřeb a zvláštností daného dítěte.

        

SI web fascinujuce deti logo

    

Rádi Vám pomůžeme a poradíme

Rádi vás budeme provázet procesem tvorby místnosti pro senzorickou integraci:

 • Pomůžeme vám s návrhem místnosti pro senzorickou integraci a s výběrem jejího zařízení.
 • Doporučíme vám vhodné pomůcky k odstranění nepřiměřené aktivity, stereotypního chování, agresivního chování, autostimulaci nebo aktivizaci dítěte.
 • Poradíme vám při práci s metodou senzorické integrace nebo doporučíme vhodné senzorické strategie pro práci s dítětem nebo klientem ve školním nebo domácím prostředí.
 • Zaškolíme vás a vaše zaměstnance v používání senzorické integrace v linii podpůrné pedagogické činnosti. Zde můžete kliknout na Harmonogram školení

  Poradenství ohledně výběru pomůcek a návrhu místnosti je bezplatné.

  

Kontakty:

Zákaznická podpora + 420 722 159 305, info@3lobit.cz

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. – odborný garant vzdělávacích aktivit, + 421 944 565 068, hrcova@3lobit.sk