Nosnost říká, jaké břemeno je závěsné vybavení schopné bezpečně unést. Odpovídá celkové hmotnosti osoby nebo osob na houpačce, houpačky samotné a tíze, vytvořené pohybem houpačky. Nejedná se o hmotnost, při které vybavení selže, ale o maximální hmotnost, kterou vybavení s naprostou jistotou bezpečně zvládne.

Pokud má uživatel například 55 kg a houpačka má 12 kg, jejich celková hmotnost je 67 kg. Když víte celkovou hmotnost, můžete vypočítat pohybové síly, které na ně působí. Tyto se budou podstatně lišit v závislosti od aktivit na houpačce. Při kontrolovaných terapeutických aktivitách na houpačce (při terapii senzorické integrace a podobných přístupech) bude nutné počítat s koeficientem 1.5. Tedy v případě našeho vzoru platí následující:

uživatel (55 kg) + houpačka (12 kg) = 67 kg * koeficient pohybové síly 1.5 = 100.5 kg

Pokud má houpačka, kterou plánujete použít, nosnost vyšší než 100.5 kg, je vaše používání bezpečné.

Koeficient se zvyšuje, pokud jsou aktivity na houpačce velmi dynamické. Čím intenzivnější houpání a pohyb, tím vyšší koeficient potřebujete použít pro výpočet. Pro ilustraci: artisti na trapézu vytvářejí pohybové síly rovnající se čtyřnásobku celkové hmotnosti. Můžete si to představit i takto: pokud se postavíte na váhu, tato ukáže vaši přesnou hmotnost. Pokud však na váhu skočíte, na moment ručička ukáže mnohem vyšší hmotnost, kvůli pohybovým silám, které na váhu v okamžiku dopadu působí. Samozřejmě, takové dynamické pohyby neočekáváme při terapeutickém používání, pro které jsou tyto houpačky určeny.

Překročením nosnosti udané výrobcem vystavujete vaši houpačku či závěsné vybavení vyššímu riziku poškození a selhání, což může mít za následek materiální škody i zranění uživatele.