Naše poslání na poli Snoezelenu

Naše občanské sdružení 3lobit se od roku 2008 věnuje zvyšování povědomí o metodě Snoezelen a  organizování vzdělávacích aktivit v tomto tématu. Vycházíme z desetiletých zkušeností s metodou Snoezelen a budováním multisenzorických prostředí na Slovensku a v České republice. Usilujeme o to, aby byl Snoezelen rozšířen u co nejširší cílové skupiny uživatelů, ať už se jedná o děti a dospělé se zvláštními potřebami, seniory, pacienty zdravotnických zařízení nebo běžnou populaci dětí v mateřských a základních školách. Všem zájemcům o Snoezelen metodu také nabízíme informace o metodě ve slovenském a českém jazyce, odborná školení na toto téma a kvalitní vybavení multisenzorických místností.

   

Náš přístup ke Snoezelenu - v návrzích místností a ve vzdělávání

V rámci koncepce Snoezelen prosazujeme otevřený přístup, protože Snoezelen je svobodná koncepce, nemá přesně danou a závaznou strukturu nebo metodiku. Snoezelen není koncepce, se kterou se dá pracovat pouze ,,jedním správným“ způsobem. Snoezelen nabízí více přístupů a možností; samozřejmě je nutné dodržovat zásady vyplývající z filosofie Snoezelenu, znát pomůcky a jejich možný vliv na klienta.

Multisenzorické prostředí navrhujeme tak, aby nešlo jen o  pasivní prostředí nebo prostředí, které může měnit pouze provázející pedagog nebo terapeut. Prosazujeme cestu interaktivity prostředí a jeho přístupnosti i pro samotného klienta se speciálními potřebami: jednotlivé komponenty v místnosti, jako jsou bublinkové válečky, optická vlákna, světelné prvky nebo interaktivní panely, lze například ovládat prostřednictvím bezdrátového ovladače, který může být ovládán i klienty s těžším tělesným nebo mentálním postižením, demencí nebo jinými závažnými diagnózami. Ovladač jim umožňuje jednoduše měnit barvy v místnosti nebo zastavit a spustit bublinky ve válci. Klient získává vzácnou možnost ovládat, měnit a kontrolovat své prostředí, díky čemuž se učí nezávislosti. Tento způsob ovládání přináší klientovi i další výhody: podporuje jeho aktivitu, motorické projevy a elementární učení.

Při tvorbě Vaší první místnosti se v 3lobitu přikláníme k volbě bílé místnosti, protože protože klientům přináší nejvíce výhod. Většina komponentů je vybrána v bílé barvě. Mezi její výhody patří to, že je neutrální ve své barevnosti, takže ji můžeme libovolně nasvítit. Je variabilnější a atmosféru a barvy můžeme změnit podle ročních období nebo podle tématu. Základní varianta v bílém provedení (před nasvícením) také umožňuje, aby si smysly lépe odpočinuly, nebo se zaměřit pouze na jednu věc, kterou nabízíme klientovi.

V naší praxi vycházíme z původní filosofie, otce "Snoezelenu Ad Verheula a jeho spolupracovníka Jana Hulseggeho, kteří se snažil v multisenzorickém prostředí dopřát snažili dopřát klientovi potřebnou svobodu, volnost a právo volby. Opíráme se také o poznatky a zkušenosti předních světových odborníků na koncepci Snoezelen a multisenzorické prostředí, jako je prof. Dr. Christ Mertens, Dr. Paul Pagliano, Linda Messbauer a další. Čerpáme také z aktuálních výzkumů v oblasti multisenzorických prostředí a problematiky smyslového vnímání a zpracování podnětů.

Tento přístup se snažíme vnést i do našeho vzdělávání. V případě zájmu umíme kursy realizovat i přímo ve vašem zařízení a po obsahové stránce je připravit podle vašich požadavků. Více si můžete přečíst na stránce Vzdělávání.

Máme za sebou také několik úspěšných projektů zaměřených na podporu koncepce Snoezelen, které v začátcích (v letech 2008-2015) výrazně napomohly k rozšíření povědomí o Snoezelenu zejména na Slovensku. Hrály důležitou roli při mapování a sdílení dobré praxe v jednotlivých zařízeních a při přípravě kurikula našeho vzdělávacího programu. V neposlední řadě nám pomohly při organizaci velké mezinárodní konference, na které v 2011 vystoupil i otec Snoezelenu, Ad Verheul.